YATIRIM POLİTİKAMIZ

ÖNCÜ YATIRIMLARI

YATIRIM POLİTİKAMIZ

Öncü GSYO’nun yatırım politikası; istikrarlı, sürdürülebilir ve sıhatli bir büyüme ile beraber, yüksek karlılık, nakit üretme kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde sermaye verimliliği sağlama potansiyeli olan ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi ihtiyacı içerisinde bulunan, Türkiye’de yerleşik girişim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından onaylanan prensipler (Yatırım Politikası) dahilinde yatırım yapmaktır. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin seçiminde asgari olarak, girişim şirketlerinin sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.

ÖNCÜ YATIRIMLARI

YATIRIMDAN ÇIKIŞ SÜRESİ HEDEFLERİ

Yatırımdan çıkış süresi, sağlanan girişim sermayesi modeline göre her bir yatırım için ayrı değerlendirilecek olup, öngörülen süre temel olarak 3 - 7 yıl arasındadır.