ÖNCÜ GSYO

Öncü GSYO, girişim sermayesi yatırımlarında yatırım politikasına uygun tüm iş alanlarına yatırım yapmayı hedefler.

KURUMSAL

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yatırım vizyonu, Türkiye'de doğan girişimlere akıllı para koyarak yeni yatırım alanları yaratmak, nakit ihtiyacı olan şirketlere büyüme hamlelerini yapabilmeleri için gereken desteği sunmak ve belirlenen yatırım kriterleri dahilinde verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

DAHA FAZLA

ÖNCÜ YATIRIMLARI

YATIRIM POLİTİKAMIZ

İstikrarlı, sürdürülebilir ve sıhatli bir büyüme ile beraber, yüksek karlılık, nakit üretme kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde sermaye verimliliği sağlama potansiyeli olan ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi ihtiyacı içerisinde bulunan, Türkiye’de yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.

ÖNCÜ YATIRIMLARI

YATIRIM ALANLARI

Öncü GSYO, girişim sermayesi yatırımlarında yatırım politikasına uygun tüm iş alanlarına yatırım yapmayı hedefler.

Finansal ve stratejik yapılandırma ihtiyacı olan,
Yeni ekonomi, teknoloji/yazılım şirketleri
Halihazırda faaliyet gösterdiği iş alanında büyüme atağı ve gelişim planlayan,
İnnovasyona dönük şirketler
Türkiye ve küresel pazarlarda operasyonlarını büyütmeyi ve yüksek getiri sağlamayı hedefleyen,
İhracat imkanları ve/veya yabancı para nakit akışı potansiyeli yüksek şirketler
Gelişmekte olan girişim şirketleri ve KOBİ’lere odaklanır.
Rekabet gücü potansiyeli yüksek şirketler

ÖNCÜ YATIRIMLARI

INSIDER Logo

Insider, pazarlama uzmanlarının hayatını kolaylaştıran ve harcamalarını optimize etmelerini sağlayan çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur.

ÖNCÜ YATIRIMLARI

DÜŞYERİ Logo

Düşyeri, düş kurmayı ciddi bir iş olarak ele alarak, anne-çocuk segmentinde markalar yaratmak için Ayşe Şule Bilgiç tarafından 2008 yılında kurulmuş bir Edutaintment şirketidir.

YATIRIM KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Girişiminizin aşağıdaki kriterlere uygun olduğunu düşünüyorsanız hemen başvurun!

Türkiye’de kurulmuş olma

Yüksek pazar potansiyeli

Asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP)

Ölçeklenebilir iş modeli

Güçlü gelir modeli